Shop > Volendammer Kermis Hit Festival 2016 BLAUW


Volendammer Kermis Hit Festival 2016 BLAUW

1.   De Kermisartiesten 2015 - Alles In Ien

2.   Jack En De Bendt - Lait Je Gaan

3.   Kietvolle Bak - In De Vis

4.   Plek Zat! - Klisnat

5.   De Sammies - Flessie!!!!

6.   De Boenders - Lait Mijn Moar Zitte

7.   John Dé - Lieve Schat

8   Hou Uit, Schei Op - Wet Trek Je An

9.   Tamara Tol - Laat Deze Nacht Nog Heel Lang Duren

10. Not Serious - 100 Bier

11. Oores'ier - Sogges Vroeg

12. Kees Plat - De Hooglander

13. Japie Ossevet - Een Pakkie Sjek

14. Gerrit En De Kokosnoten - Een Haar Heeft Ook Gevoel

15. Gebroeders Ko - Niet Uit Volendam

16. Indiaha - Het Kniplied

17. Ajaan & Antoon - Volendamse Kerremis


Het Volendammer Kermishitfestival 2016 BLAUW is te bestellen door overmaking van € 12,00 naar bankrekeningnummer: NL85 INGB 0009 2317 26 t.n.v. 1Core, Volendam.

Na overmaking s.v.p. uw naam en adres, en de keuze (welk album u bestelt) mailen naar info@1core.nl.

De CD wordt u dan zonder verdere kosten toegezonden.