Shop > Volendammer Kermis Hit Festival 2003 DEEL 2


Volendammer Kermis Hit Festival 2003 DEEL 2

1.   La Stampa - Come Back My Love

2.   De Screamband - Ruften

3.   Kleintjes Pils - Nathalie

4.   No Pictures Please - Glorie Glorie Glorie

5.   Neem Je Eigen Paling In De Maling Band - Pluk De Dag

6.   Moeder's Mooist - Adam En Eva

7.   Vader's Trots - 't Gaatje

8.   Oars Nag? - Los In De Bloes

9.   Dos Chicos - De Zevenrokkenballade

10. John Dé - Zoveel Vrouw Als Zij

11. No Pictures Please - Twijfels

12. Klaos Pet - Östers

13. KODE - Het Zonnige Zuiden

14. JAHA en Het Nieuwe Koor

15. De Bok - U Wordt Bedankt


Het Volendammer Kermishitfestival 2003 DEEL 2 is te bestellen door overmaking van € 8,00 naar bankrekeningnummer: NL85 INGB 0009 2317 26 t.n.v. 1Core, Volendam.

Na overmaking s.v.p. uw naam en adres, en de keuze (welk album u bestelt) mailen naar info@1core.nl.

De CD wordt u dan zonder verdere kosten toegezonden.